سـوال : بسمه تعالی باسلام احتراما اینجانب باتوجه به داشتن تیروئیدی کم کار ومصرف مرتب داروهای تجویزی پزشک مربوطه حدودا به مدت دوهفته ای است که درناحیه کمر احساس درد ودر ناحیه پا خصوصا پای چپ در بدی دارم واحساس کرختی وبی حالی در پاهای خود احساس میکنم ودست چپم هم همیشه احساس برق گرفتگی میکنم واواسط ظهر این درد کمتر ودراوایل شب درد بیشتری احساس میکنم وباعث بی حرکتی من میشود من نگرا بیماری ام اس هستم ایا این میتواند علایم این بیماری باشد وشایان ذکر است که کارمند بوده وحدودا 8ساعت پشت میز مینشینم لطفا اینجانب راراهنمایی فرمایید
پاسـخ : درد پای چپ از کمر و برق گرفتگی دست چپ از گردن می تواند باشد. احتمال MS با یک چنین علائمی بعید به نظرمی رسد. مراجعه به پزشک مربوطه و در صورت لزوم انجام فیزیوتراپی می تواند مشکل شما را حل کند.1401-10-15


مرکز جامع توانبخشی و طب فیزیکی دکتر فرخانی در اصفهان
5 علت اصلی کج شدن انگشتان دست5 علت اصلی کج شدن انگشتان دست
تاریخ انتشار : 1402-11-30