آناتومی مفصل ران، اعصاب و عروق (رگ ها)

مهمترین عصبی که از اطراف مفصل ران عبور میکند عصب سیاتیک است. این عصب از به هم پیوستن ریشه های عصبی که از مهره های پایینی کمر خارج میشوند تشکیل میشود.

کلیات آناتومی مفصل ران در ناحیه لگن

مفصل ران یا هیپ یکی از بزرگترین و مهمترین مفاصل بدن بوده و از دو قسمت عمده تشکیل شده است که در این مقاله به بررسی آنها پرداخته ایم.

انواع شکستگی لگن و درمان آن

لگن پایین ترین قسمت تنه است ودرجایی قرارداردکه تنه به اندام تحتانی متصل میشود. در این مقاله به راه ها و روش های درمان شکستگی آن می پردازیم.

درد لگن و باسن و درمان آن با روش های طب فیزیکی

درمان های غیر جراحی و پیشنهاد شده در این مقاله توسط متخصصان طب فیزیکی وتوانبخشی, جایگزینی برای تعویض مفصل و راه حلی برای ترس از عوارض آن می باشند.