پنج ورزش مناسب برای ورم پا

هر روز این تمرین ها را باید مرتب و پشت هم انجام دهید:

  1. روی یك صندلی بنشینید و یك توپ تنیس را زیر کف پا گذاشته و بدون آن كه به آن فشار بیاورید آن را حركت دهید و بچرخانید. این حركت را برای هر پا به مدت یك دقیقه در روز انجام دهید.
  2. سرپا جلوی یك پنجره یا هوای آزاد بایستید و در حالی كه به دور دست نگاه می كنید، دست ها را به عقب برده تاقفسه سینه باز شود و برای یك دقیقه نفس عمیق بكشید.
  3. سرپا بایستید. یك پا را لبه پله قرار دهید، به طوری كه فقط پنجه روی پله باشد و پاشنه بالاتر قرار گیرد. پای دیگر را پشت پایی كه روی پله است قفل كنید و خود را تا جای ممكن بالا بكشید. بعد به حالت طبیعی اول برگشته و این بارپاشنه پا را كه زیر آن چیزی نیست پایین تر از بلندی پله بیاورید. این كار را روی هر پا 20 مرتبه تكرار كنید.
  4. سرپا بایستید. دست ها را از هم باز كنید. یكی از زانوها را تا جایی كه می توانید بالا آورده و به سینه نزدیك كنید و یك دقیقه در این حالت بمانید. برای پای دیگر هم همین كار را تكرار كنید.
  5. روی زمین بنشینید. پاها را بكشید. دست ها را دو طرف خود، روی زمین بگذارید. بعد به مدت یك دقیقه سرپنجه ها را تا جای ممكن به سمت خود بكشید. این تمرین را برای یك دقیقه در روز انجام دهید.


درباره این موضوع مطالب بیشتری بخوانید
نظرات کاربران درباره این مطلب :
برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
مرکز جامع توانبخشی و طب فیزیکی دکتر فرخانی در اصفهان