آناتومی زانو و التهاب بورس ها

بورس ها کیسه های بافتی نازکی هستند که لایه ای از سلول های سینوویال سطح داخلی آنها را فرش کرده است. در این مقاله به بررسی آنها پرداخته ایم.

جدیدترین روشهای عمل جراحی تعویض مفصل زانو

در مواقعی که به علت آسیب های زانو این مفصل تخریب شده است، دردهای شدیدی در آن ایجاد میشود که ممکن است فرد را حتی از فعالیت های ساده دور کند.

تاثیر تغذیه بر بهبود درد زانو

برخی مواد غذایی اثر ویژه ای در کاهش درد زانو دارند که به اختصار در این مقاله در موردشان صحبت خواهیم کرد.

علت و علائم پارگی منیسک مفصل زانو

پارگی منیسک مفصل زانو معمولا در حین ورزش ایجاد میشود و حرکاتی مانند چرخش تنه روی زانوی خم شده، می تواند موجب این پارگی شود.

دو رباط یا لیگامان مهم و آناتومی انواع رباط زانو

رباط ها نوارهای بافتی بسیار محکمی هستند که دو سر آنها به استخوان های دو طرف مفصل متصل میشود. در این مقاله به بررسی کامل آنها پرداخته ایم.

آشنایی با رباط صلیبی زانو و انواع آسیب دیدگی آن

رباط صلیبی قدامی زانو یکی از چهار رباط مهم برای پایداری زانو و حرکت مناسب آن است که در این مقاله به بررسی کامل آن می پردازیم.