علائم و تشخیص تنگی کانال نخاعی گردن

به هر علتی که لوله استخوانی ستون فقرات تنگ شود، می تواند نخاع را تحت فشار قرار دهد که باعث ایجاد تنگی کانال نخاعی گردن می شود.

بررسی علائم و درمان تنگی کانال نخاع

اغلب مبتلایان به تنگی های نسبی کانال نخاعی، خصوصا در صورتیکه زود تشخیص داده شوند، به وسیله روش های بدون جراحی قابل درمان هستند.

علائم آسیب نخاعی و مهره های ستون فقرات

در صورتی که نیروهای غیرطبیعی به پشت یا گردن وارد شده باشند، همواره به آسیب ستون فقرات مشکوک شوید. در این مقاله به علائم و انواع آسیب آن میپردازیم.

درمان های فیزیکی و غیر جراحی تنگی کانال نخاعی

اکثریت بیماران مبتلا به تنگی کانال نخاعی را می توان با درمان های فیزیکی و غیر جراحی مانند فیزیوتراپی و لیزر تراپی درمان نمود.

نشانه های ضرب خوردگی و آسیب به ستون فقرات

آسیب دیدگی به یک مهره یا یک دیسک بین مهره، ممکن است به ریشه های عصبی که از نخاع خارج میشوند یا به خود طناب، صدمه برساند.

روش های درمان بیماری تنگی کانال نخاع گردن

تنگی کانال نخاع گردن بیماری است که در آن کانال استخوانی درون مهره ها تنگ شده و در نتیجه به نخاع که درون آن قرار دارد فشار وارد می آورد.

علل ایجاد بیماری تنگی کانال نخاع گردن

دیسک بین مهره ای موجب حرکت مهره ها روی هم شده و نقش جذب کننده شوک های وارده به ستون مهره را هم ایفا میکند. در این مقاله ه بررسی آنها میپردازیم.

قطع نخاع در ناحیه ی کمر و گردن

قطع نخاع عبارتی است که معمولا برای توصیف آسیب های نخاع به کاربرده می شود که در این مقاله بیشتر به بررسی آن میپردازیم.

اقدامات و کمک های اولیه برای مصدومیت های نخاع و گردن

نخاع مجموعه ای از اعصاب است که پیام های مغز را به دیگر اعضای بدن می رساند. هر گونه آسیب به نخاع، در گردن یا کمر، باعث ایجاد آسیب هایی می شود.